دکتر حسین ممبینی

تجلیل از استاد نمونه در دو سال متوالی 1395و 1396

. . .

معرفی فعالیت های استاد

. . .

درباره استاد

. . .

دکتر حسين ممبيني لیسانس مدیریت،  فوق‌ليسانس مديريت پروژه از دانشگاه صنعتي شريف را دارد و تحصيلات خود را تا مقطع دکتراي مديريت مالي ادامه داده است وی هم اکنون عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی میباشد.

. وي از سال 82 تاکنون عضو هيئت‌مديره شرکت‌هاي زيادي را در کارنامه کاري خود دارد.

وي همچنين عضو :

عضو هیئت علمی دانشگاه

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضو انجمن مديريت پروژه ايران

عضوانجمن مهندسي مالي ايران

عضوعضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضوعضو انجمن تحقیق در عملیات اروپا

میباشد

چکيده مقاله دکتر ممبینی با عنوان :

پيشنهاد مدلي نوين براي ارزيابي عملکرد حاکميت شرکتي

مسئله حاکميت شرکتي به يك عنصر بسيار مهم تصميم گيري سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران تبديل شده است. با افزايش رعايت اصول اساسي حاکميت شرکتي، ميزان سرمايه گذار ي سرمايه گذاران افزايش مي يابد. بنابراين، رتبه بندي شرکتها از نظر حاکميت شرکتي ميتواند اطلاعات ارزنده اي در اختيار استفاده کنندگان قرار دهد. استفاده از شاخصي که ميزان رعايت اصول حاکميت شرکتي به وسيله شرکتها را نشان مي دهد افزون بر رتبه بندي شرکتها مي تواند براي سرمايه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکتها موثر باشد. به همين دليل در اين تحقيق سعي بر آن است که مدلي جديد با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره معرفي گردد. روش تحليل سلسله مراتب يک از روش هاي متداول در تصميم گيري مي باشد که توانايي هاي خود را به عنوان يک روش با ارزش به اثبات رسانيده است. مدل پيشنهاد شده در اين تحقيق يک نوع جديد از شاخص حاکميت شرکتي را ارائه مي نمايد

تحصیلات و تجربیات استاد

. . .

 • عضو هیئت علمی دانشگاه

   عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

  عضو انجمن مديريت پروژه ايران

  عضوانجمن مهندسي مالي ايران

  عضوعضو انجمن حسابداران خبره ایران

  عضوعضو انجمن تحقیق در عملیات اروپا

اطلاعات تماس :
نام شرکت : دانشگاه آزاد
آدرس : دانشکده مدیریت: خ آزادی- نرسیده به میدان انقلاب
ایمیل : h.mombeini@gmail.com