درباره استاد

. . .

دکتر حسين ممبيني لیسانس مدیریت،  فوق‌ليسانس مديريت پروژه از دانشگاه صنعتي شريف را دارد و تحصيلات خود را تا مقطع دکتراي مديريت مالي ادامه داده است وی هم اکنون عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی میباشد.

. وي از سال 82 تاکنون مديریت شرکت‌ها و طرح های بزرگی را در کارنامه کاري خود دارد.

وي همچنين عضو :

انجمن مديريت پروژه ايران

انجمن مالی اسلامی ایران

انجمن مهندسي مالي ايران

اتاق بازرگاني ايران

اتاق بازرگاني ايران- ايتاليا

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن تحقیق در عملیات اروپا می باشد.

 

اطلاعات تماس :اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.