دروس تدریس شده

. . .

دروس تدریس شده

از فعالیت های استاد  تدریس در دانشگاه ها و پروژه های آموزشی و پژوهشی می باشد که در صفحه دروس تدریس شده به چند نمونه از آنها اشاره شده است.

مدرس دروس تخصصی مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مهندسی مالی،  نهادهای پولی و مالی ،  بانکداری  

اطلاعات تماس :اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.