دانشجویان

. . .

 

دانشجویان کارشناسی ارشد :

دانشجو : مهدی شهری

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر شناخت رسالتی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظرداشتن نقش میانجی انگیزش، تعهد و هویت سازمانی

دانشجو : بهرام خلیلی ابهری

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات با یادگیری سازمانی  در شعب مستقل  بانک ملی شهرتهران

دانشجو : مهرداد علی پور

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت وب سایت و رتبه برند شرکت های  حوزه تجارت الکترونیک

دانشجو: بابایی

عنوان پایان نامه : بررسی و تعیین میزان عوامل چابکی در بانک صادرات استان اصفهان

دانشجو:

عنوان پایان نامه : تاثیر سیستم های اطلاعات بر چابک سازی سازمان                                                                                   :

دانشجو : سید رضا احمدی

عنوان پایان نامه : تعیین تاثیربانکداری الکترونیک(اینترنتی)بر افزایش منابع بانکی

دانشجو : سید رضا طباطبایی

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

 دانشجو: سید مهدی عمادی

عنوان پایان نامه : ​ بررسی توجه سرمایه گذاران نهادها به اطلاعات حاکمیت شرکتی در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی،در زمان عرضه اولیه سهام

دانشجو : امیرعلی ایازی

عنوان پایان نامه :

بررسي تأثير مديريت و ارتباطات بازاريابي بر افزايش فروش سازمان ( در شرکت دوران)

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس :اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.